¬†Related Artists’ Profiles¬†

Anish Baniya

Sabina Rai

Poonam Padmashree

Rihana Chettri

Vivek Shrestha

Sachen Maharjan

Reema Rai

Santosh Rai

Tilak Poudel

Samikshya Sharma

Aayushmann Subba

Shreya Balami

Aashish Shrestha

Aashish Shahi

Layata Sthapit

Sunil Aryal

Bisesh Lama

Surach Prasai

Rupa Bista

Manice Gandharva

Sanjeev Mainali

Diwan Rasaili

Ⓒ Rhythm Music